Καλως ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Προπονητής πρέπει να μοιράζεται την επαγγελματική του γνώση με τους συναδέλφους του, ειδικά με τη νεότερη γενιά και ειδικότερα όταν καλείται να το πράξει (π.χ. επαγγελματικές διασκέψεις, συγγραφή άρθρων,δημοσίευση στη σελίδα του συνδέσμου,κ.λπ.).
Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν τον προπονητή, να ενημερωθείτε για τα νέα της Ο.Π.Π.Ε. και τις δραστηριότητες του συνδέσμου μας.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ !!!

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                               Αρ.Πρωτ: …………… 
                                                               * συμπληρώνεται από τον Σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


                                                  Προς: Σύνδεσμο Πτυχιούχων   

Του …………………………….                  Προπονητών Ποδοσφαίρου
                                                                        
………………………………….                                                 Θράκης

του ……………………………..
.
Δ/νση …………………………..

.………………………………….

Τηλ : ……………………………

Συν:
  • Θεωρημένη φωτοτυπία Διπλώματος
  • Θεωρημένη Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος(αν υπάρχει)
  • 2 φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εγγραφή 20 ευρώ 
  • Ετήσια συνδρομή 20 ευρώ


Σας αποστέλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την εγγραφή μου στα μητρώα του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θράκης
                   Ημερομηνία                                                   Ο Αιτών

                                                                           


                                                                                  …..................................


αθλητική ψυχολογία